site design templates

ŠKOLA RONJENJA

SA FELUNOM SIGURNO UDUBINE

Nudimo Vam organiziranje ronilačkih izleta, tečajeve i obuku, kao i iznajmljivanje opreme za ronjenje. Sa našim izletničkim brodom prevozimo ronioce do najatraktivnijih lokacija u području.

ADRESA
Ribarska 89, 21 330 Gradac
Hrvatska 

KONTAKT
Email: info@felun1-gradac.com
Telefon: +385 98 265 160